Knihovna je zavřena

Knihovna Jednov

Zřizovatel: Obec Suchdol
Adresa: Jednov 38, Suchdol 798 45
www stránky: http://www.obec-suchdol.cz
Provozní doba: PÁ 15.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 730
Roční přírůstek KF: 183
Čtenáři: 20
Obyvatelé obce: 193
Cena za 1 hod. internetu: zdarma na Obecním úřadě a v MLK Suchdol
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 368
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PVG518
E-mail: obecsuchdol@volny.cz (obec)
E-mail: refu@knihovnapv.cz (MěK Prostějov)
Telefon: +420582391431 (obec)
Telefon: +420582329660 (MěK Prostějov)
Aktualizace: 20.02.2023