Knihovna je otevřena

Pohledy do minulosti. Cyklus historických přednášek

12. 1. 2024

Na rok 2024 si VKOL připravila cyklus přednášek pro příznivce historie. Každé druhé úterý v měsíci se návštěvníci mohou těšit na přednášku významných historiků.

Přehled přednášek leden–květen

9. 1. 2024 / 17.00 / Červený kostel
Hanácký a Olomoucký pitaval
prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

13. 2. 202 / 17.00 / Červený kostel
Univerzita Palackého v Olomouci 1946–1968. Příběh vzestupů a pádů olomouckého vysokého učení
PhDr. Pavel Urbášek, ředitel Archivu UP

12. 3. 2024 / 17.00 / Červený kostel
Rod Mensdorff-Pouilly a jeho stopa v rakouské diplomacii, českých dějinách a Boskovicích
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D., katedra historie FF UP

9. 4. 2024 / 17.00 / Červený kostel
Zrádce nebo odbojář? Poslední předseda agrární strany Rudolf Beran
doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., katedra historie FF UJEP

14. 5. 2024 / 17.00 / Červený kostel
Svatá bolest. Flagelantství v raném novověku
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D., historik Muzea Novojičínska