Knihovna je zavřena

Žádost o ukončení zpracování dat

Žádost o ukončení zpracování dat

­

Příloha č. 5­ Knihovního řádu

Žádost je třeba podat písemně (osobně nebo poštou). Předpokladem ukončení (vymazání dat) jsou všechny vyřízené závazky a pohledávky vůči knihovně.
---------------------------------------------------------------------------------

ŽÁDOST O UKONČENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE KNIHOVNY
ve Vědecké knihovně v Olomouci, Bezručova 3, Olomouc, IČO 00100625

Já, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(čitelné jméno a příjmení),

číslo čtenářského průkazu: . . . . . . . . . . . . . . .

tímto prohlašuji, že mám vypořádány všechny své závazky vůči Vědecké knihovně v Olomouci a nepřeji si nadále být jejím uživatelem / uživatelkou.

Proto rovněž odvolávám dosavadní souhlas se zpracováním svých osobních údajů1)­, který vyplýval z mého postavení uživatele / uživatelky knihovny a žádám o jejich neprodlenou likvidaci2).

V . . . . . . . . . . . .dne . . . . . . . . . . . . Podpis . . . . . . . . . . .


Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Přijal . . . . . . . . . . .


Prověření závazků provedeno dne . . . . . . . . . . . . . .Provedl . . . . . . . . . . . . .

s výsledkem  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .Likvidace osobních údajů provedena dne  . . . . . . .Provedl  . . . . . . . . . .

---------------------------------------------------------------------------------
Nevyčerpaný registrační poplatek se nevrací.
1) Zpracování osobních údajů je chápáno ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Pojmy "osobní údaje", "zpracování osobních údajů" a "likvidace osobních údajů" podrobně stanoví tento zákon.
2) Likvidaci osobních údajů provede knihovna do 7 dnů od přijetí žádosti.

Výše uvedený formulář je také k dispozici na volném listu v místnosti volného výběru VKOL (na vyžádání), kde se provádí registrace uživatelů.