Knihovna je zavřena

Život předků na hanácké vesnici v letech 1848–1948

10. 1. 2023 17:00 - 19:00
sál volného výběru, Bezručova 2

Jak se žilo našim předkům na hanácké vesnici od zrušení poddanství přes období průmyslového a společenského rozvoje, válečné útrapy, hospodářské krize až do poválečného období? S jakými problémy se museli vyrovnat, co jim daná doba nově umožnila a jak ovlivnila rozvoj daného území?

To vše a ještě víc se dozvíte na nové přednášce Martina Kašpara.

Vstup zdarma.

Možná registrace předem.

 

V rámci akce Život předků na Hanácké vesnici v letech 1848–1948 pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.