Knihovna je zavřena

Z historie lokálky Olomouc–Čelechovice

18. 1. 2022 17:00 - 19:00
sál volného výběru, Bezručova 2

Trať Olomouc–Čelechovice vznikla z iniciativy cukrovarů a sladoven, ve své době patřila k nejvýnosnějším v Českých zemích. Přednáška Martina Kašpara, iniciátora záchrany nádraží v Náměšti a předsedy spolku Nádraží Náměšť, přiblíží její historii i budoucnost a také snahu o záchranu nádraží v Náměšti na Hané.

Rezervace předem.

Vstup zdarma.

Prosíme návštěvníky, aby se při vstupu na přednášku prokázali potvrzením o negativním výsledku testu, prodělání nemoci covid-19 nebo ukončeném očkování dle platných předpisů. Současně je třeba používat během celé akce respirátory.


Děkujeme za pochopení.

V rámci akce Z historie lokálky Olomouc–Čelechovice pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.