Knihovna je zavřena

Vzdělání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského

8. 9. - 26. 9. 2021
Galerie Biblio

Život Jana Amose Komenského byl plný výzev, zvratů a životních zkoušek. Největší spisovatel pobělohorské emigrace, filozof a biskup Jednoty bratrské je právem označován za učitele národů. Jeho celoživotní snahou bylo sjednocení veškerého lidského vědění na základě jeho zpřístupnění všem. Loni jsme si jeho odkaz připomínali u příležitosti jubilejních 350 let od jeho úmrtí roku 1670. Putovní výstava z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze vás seznámí s jeho životními osudy, pedagogickým dílem i filozofickým odkazem.