Knihovna je zavřena

Výstava Svět pohledem Jindřicha Štreita

17. 5. - 21. 7. 2023
Červený kostel

Průřez pečlivě vybraných prací světově proslulého fotografa Jindřicha Štreita s jasně čitelnými a srozumitelnými příběhy pomyslně otevře proměněný Červený kostel, coby nové kulturní centrum v Olomouci. Výstava nabídne pohledy na pestrost i podobnost lidského života, který má na jakémkoliv místě naší planety své starosti, lásky a radosti. Autor klade důraz na mezilidské vztahy, vzájemné pochopení se, inspiraci a obohacení kulturou dané země. Vystavený soubor vychází z obsáhlejších kolekcí z domova i zahraničí (Rakousko, Francie, Anglie, Maďarsko, Brazílie, Sibiř, Japonsko) a mezinárodním přesahem akcentuje význam knihovny jako světové paměťové instituce pečující o unikátní fondy.

Jindřich Štreit se narodil 5. září 1946 ve Vsetíně na Valašsku a v dětství se s rodiči a sourozenci přestěhoval do Těchanova v podhůří Jeseníků. První impuls k fotografování dostal od svého otce a v době studií ho podněcoval prof. Jan Bukovjan. Studium zakončil Jindřich Štreit svou první samostatnou výstavou (1967). Od roku 1972 se koncepčně věnoval zobrazování vesnického života. Soustředil se na portrét a na romskou tematiku. V letech 1974 až 1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie, jeho závěrečnou prací byl soubor z divadelního zákulisí.
Rok 1982 byl pro Jindřicha Štreita přelomový – zúčastnil se jako jediný fotograf nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze, vzápětí byl vzat do vazby a odsouzen za hanobení republiky. Byla mu zabavena část negativů i pozitivů a fotoaparát. Po propuštění z vězení nesměl učit, pracoval jeden rok v knihovně a později jako dispečer Státního statku Ryžoviště.
Po listopadu 1989 se cele ponořil do fotografování, usilovně pracuje na svých dokumentárních projektech a věnuje se také pedagogické činnosti. Dílo Jindřicha Štreita je úctyhodné – uskutečnil desítky výstav u nás i v zahraničí a jeho fotografie jsou zastoupeny v nejprestižnějších veřejných sbírkách po celém světě. Bylo o něm natočeno osm dokumentárních filmů a do roku 1999 vydal jedenáct knih svých fotografií.
Jindřich Štreit je ženatý a má dceru Moniku, světoznámou flétnistku.