Knihovna je zavřena

Výstava Jan Jemelka / Otmar Oliva. Dialog v umění

7. 9. - 30. 10. 2023
Červený kostel, Galerie Biblio

Výstavu akademického malíře Jana Jemelky a akademického sochaře Otmara Olivy – umělců světového formátu, které pojí Olomouc a zejména dlouholeté přátelství – tvoří v Červeném kostele výběr společných i samostatných sakrálních realizací představených formou fotografie. Expozice je doplněna o drobné umělecké práce Otmara Olivy a grafiky Jana Jemelky. Na zahradě Červeného kostela se vyjímá kříž, jejich společné dílo z roku 1989.

Samostatná expozice věnovaná knižním ilustracím Jana Jemelky je pak instalována v Galerii Biblio v hlavní budově Vědecké knihovny v Olomouci (Bezručova 2). Vystaveny jsou zde jak publikace, pro něž Jemelka vytvořil návrhy obálek i ilustrace doprovázející vlastní texty knih, tak samotné originály knižních ilustrací ve formě barevných kreseb a dřevořezů, grafik i koláží barevných skel. Jemelka dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Refugium Velehrad-Roma. Otmar Oliva je v tomto případě zastoupen výběrem publikací kardinála Tomáše Špidlíka nesoucích reprodukce jeho uměleckých děl.

Výstava bude ke zhlédnutí do 27. 10 v Červeném kostele a v Galerii Biblio VKOL.

Výstava se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka a primátora statutárního města Olomouc Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, a administrátora arcidiecéze olomoucké Mons. Josefa Nuzíka.

Jan Jemelka (* 1953)

Narodil se v Praze, žije a tvoří v Olomouci-Hodolanech. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a pražské Akademii výtvarných umělců. Zabývá se malbou, grafikou, navrhováním vitrážových oken a knižní ilustrací. Zaměřil se na práce v architektuře, převážně do sakrálních prostor u nás i v zahraničí. Při tvorbě vitráží spolupracuje s firmou GV Petra Kolínského z Bakova nad Jizerou. V letech 1995–1997 navrhl vitráže pro kostel Panny Marie Matky Církve v Mariboru ve Slovinsku (společný projekt s Otmarem Olivou). Nejvýznamnějším dílem na našem území jsou vitráže v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. V zahraničí se jeho práce nachází v Římě (kostel sv. Uga) nebo v Piešťanech (exerciční dům jezuitů). V Olomouci jeho dílo zdobí např. kapli Arcidiecézní charity v Olomouci, Hospice na Svatém Kopečku u Olomouce, kláštera Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka nebo vstupní halu a kapli Cyrilometodějské teologické fakulty (Kateřinská ulice).

Otmar Oliva (* 1952)

Rodák z Olomouce se usadil na Velehradě, kde založil vlastní ateliér se slévárnou. Specializuje se na liturgickou a církevní plastiku: liturgické a církevní artefakty, insignie, reliéfní výzdobu zvonů, sochařské řešení hrobů, pamětní desky, busty, medaile a velké realizace určené do chrámových interiérů doma i v zahraničí. Pracoval pro papeže sv. Jana Pavla II. (výzdoba kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu) a realizoval výbavu liturgického prostoru kostela Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru (ve spolupráci s Janem Jemelkou). Svým dílem obohatil také Olomouc, kde je autorsky spjat kupříkladu s fontánou Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra, úpravou liturgického prostoru kostela Panny Marie Sněžné, Hospice na Svatém Kopečku u Olomouce a také kaple sv. Anny. Mezi jeho další významné práce patří oltář na Vřesové studánce v Jeseníkách, kříž na vrcholu Gerlachovského štítu, náhrobek Miroslava Zikmunda na Lesním hřbitově ve Zlíně či památník Milady Horákové na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Výsledkem nedávané spolupráce obou umělců je úprava hřbitovní kaple Svaté rodiny v Odrách či výzdoba kaple Erlebachovy boudy v Krkonoších.