Knihovna je zavřena

VISK2 - ICT bezpečnost - zálohování, mazání a obnova dat

9. 9. 2020 09:00 - 13:30
počítačová učebna, Ostružnická 3

Cílem kurzu je získat vědomosti o metodách a úskalích zálohování dat, o jejich obnovení a bezpečném mazání, seznámit se se situací bezpečnosti IT, se stopami, zanechávanými v digitálním světě a možností jejich zneužití.