Knihovna je zavřena

VISK 2 Pedagogické minimum pro knihovníky 24.11. a 1. 12.2021 (online)

24. 11. 2021 09:00 - 15:00
sál volného výběru, Bezručova 2

Cilem kurzu bude získání potřebného souboru vědomostí, dovedností a schopností, díky nimž absolvent zvládne přípravu a realizace různých forem vzdělávání, získá přehled o základech didaktiky a metodiky.