Knihovna je otevřena

V žaláři a vyhnanství – Ladislav Novomeský

2. 11. 2021 17:00 - 19:00
sál volného výběru, Bezručova 2

Beseda s historikem Zdeňkem Doskočilem, jejímž hlavním tématem bude spletitý život slovenského básníka, novináře a politika Ladislava Novomeského. Besedu moderuje historik VKOL Lubomír Novotný.

Slovenský básník, novinář a politik Ladislav Novomeský (1904–1976) náležel do okruhu marxistických intelektuálů, kteří byli krutě postiženi stalinskými represemi v padesátých letech. PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D., vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, v. v. i., zmapoval životní osudy Novomeského v knize V žaláři a vyhnanství. Monografie klade důraz na objasnění příčin Novomeského obvinění z tzv. slovenského buržoazního nacionalismu, jeho vyšetřování, odsouzení a věznění, dále se zabývá básníkovým dlouholetým nuceným pobytem v Praze spojeným se zákazem publikování a přežíváním na okraji společnosti, jeho pozdější politickou rehabilitací a postupným návratem do veřejného dění. Vykresluje Novomeského politický i lidský portrét a zamýšlí se nad motivy jednání levicového tvůrce, který službě komunistické ideji zasvětil celý život a po únoru 1948 za ni zaplatil pronásledováním, ztrátou osobní integrity a hlubokými pocity viny, znovu probuzenými a opětovně zklamanými nadějemi i zničeným zdravím, ale přesto se nikdy nedokázal s komunistickou stranou a její ideologií rozejít.

Rezervace předem.

Vstup zdarma.

Prosíme návštěvníky, aby se při vstupu na přednášku prokázali potvrzením o negativním výsledku testu, prodělání nemoci covid-19 nebo ukončeném očkování dle platných předpisů. Současně je třeba používat během celé akce respirátory.


Děkujeme za pochopení.

V rámci akce V žaláři a vyhnanství – Ladislav Novomeský pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.