Knihovna je zavřena

Umění stárnout

11. 4. 2024 17:00 - 18:30
Červený kostel

"Tvoje stáří – tvoje zodpovědnost"

Téma

Dobrovolnictví – šance být prospěšný a smysluplně využít čas – přednáší ThLic. Michal Umlauf

Odstraňujeme bariery – přednáší Mgr. Zdeňka Vyoralová

O stáří a stárnutí ve společnosti příliš nemluvíme, vyhýbáme se i rozhovorům o smrti. Jedna okřídlená fráze říká, že se bojíme věcí, které neznáme. Co kdybychom se pokusili stáří poznat, poznat jeho příležitosti, poznat jeho pozitivní stránky, předat si zkušenosti a postupně se na toto období života připravit?
Pojďme společně naslouchat zkušenostem a odborným znalostem lidí, kteří mají k dané problematice co říct. Jaké jsou zkušenosti člověka, který se stará o svou více než stoletou babičku? Mohou pobytové služby pro seniory vyřešit všechny problémy seniorů? Lze předcházet nemocem stáří? Jak nám může pomoci státní sociální systém? Můžeme i my ve stáří někomu pomáhat? Jaké bariery stáří přináší? Jak se nestát zahořklou babkou/ zatrpklým dědkem? Je smrt součástí života? Na tyto a mnoho dalších otázek můžete najít odpovědi v cyklu přednášek Umění stárnout, které připravili odborníci na problematiku stárnutí z olomouckého kraje.
Co tedy můžeme udělat pro to, abychom prožili spokojené stáří? Je možné v době, kdy na to máme sílu a možnosti složité situace řešit, těmto lidem naslouchat, promýšlet společně různá řešení a být aktivní. Lze to shrnout do motta: Naše stáří je naše odpovědnost. Těšíme se na setkávání s vámi.

 

V rámci akce Umění stárnout pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.