Knihovna je zavřena

Týden pro klima

13. 9. - 15. 9. 2022
sál volného výběru, Bezručova 2

Celorepubliková akce Týden pro klima 2022, jejímž cílem je upozornit na klimatickou krizi, její souvislosti nebo na možná řešení.

Ve dnech 13.–15. 9. promítneme od 17:00 filmy s ekologickou tématikou. Po jednom z filmů, pravděpodobně 13.9., bude následovat diskuse.

13. 9. Krajina v tísni

Bleskové záplavy i vysychání krajiny jsou projevem proměn globálního klimatu i důsledkem našeho zacházení s přírodou. Film zdůrazňuje dlouhodobý a dalekosáhlý důsledek špatného nakládání s českou krajinou. Jedná se o mezigenerační dialog akcentující dopad našeho jednání na životy našich dětí. Kombinuje výpovědi odborníků, záběry aktuálních problémů i animované sekvence. Více o filmu

14. 9. Thuletuvalu

Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi.  Místa od sebe vzdálená více než jedenáct tisíc kilometrů jsou však dnes osudově propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. Zatímco se experti dohadují, jak změně klimatu zabránit, obyvatelé Thule a Tuvalu čelí už dnes jejím nezvratným dopadům v každodenním životě. Dokument zblízka sleduje osudy několika místních rodin, které si uvědomují, že jejich tradiční způsob života a obživy spěje rychlostí tajícího ledu ke změně. Více o filmu

15. 9. Hon za utopii

Přestože režisér Mo, jeho žena a tři děti žijí svůj skandinávský sen na odlehlé farmě kdesi v Norsku, trápí je uhlíková stopa jejich blahobytu. Klimatická úzkost je vyprovokuje hledat udržitelnější způsob života. Opouští idylický domov a stěhují se do "Permatopie" - zbrusu nové, soběstačné, organické farmy v Dánsku. Bude ale život v zelené komunitě skutečně řešením pro rodinu pěti tvrdohlavých individualistů s rozdílnými představami a sny? Srdečný, ale zároveň brutálně upřímný film o pokusu jedné rodiny skutečně něco změnit ve stínu klimatické změny. Více o filmu

 

Dokumentární filmy jsou součástí projektu Promítej i Ty!

 

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.