Knihovna je zavřena

Svatá bolest. Flagelantství v raném novověku

14. 5. 2024 17:00 - 19:00
Červený kostel

Flagelanství jako expresivní způsob vyjádření vlastní religiozity mělo své hluboké středověké kořeny a svému znovuoživení v polovině 16. století v prostoru střední Evropy vděčí tato praxe především náboženským bratrstvům v režii jezuitského a kapucínského řádu. Dobrovolné bičování se v prostoru uzavřených kaplí nebo během procesí pod širým nebem v průběhu barokního období však i nadále čerpalo inspiraci ze zkušeností středověkých flagelantských konfraternit, které působily především na apeninském poloostrově. Jedním z klíčových momentů flagelantství bylo vždy zdůraznění soucitu (compassio) s trpícím Kristem a právě tento moment hlubokého ztotožnění s novozákonními pašijovými událostmi dle středověkých a raně novověkých teologů ospravedlňoval zvolené cesty fyzického utrpení. Na rozdíl od protestantské reformace popírající soteriologickou účinnost bolesti zintenzivnila v průběhu 16. století katolická církev kultivaci dobrovolného fyzického utrpení. Především texty z řeholního prostředí (jezuité, kapucíni) jsou dokladem pašijové zbožnosti a popis postních i velikonočních inscenací jednotlivých řeholníků a náboženských bratrstev se mnohdy blíží osobní identifikaci s trpícím Kristem.

Snahu demonstrovat co nejhlubší míru soucitu s trýzněným Spasitelem zdůrazňovala na příkladu životopisů kapucínských kněží rovněž oficiální řádová historiografie a kromě flagelace, nošení cilicia nebo korunování trním, vláčeli někteří řeholníci na památku křížové cesty těžké dřevěné kříže. Přednáška zavede posluchače do prostoru potemnělých oratoří olomoucké nebo brněnské jezuitské koleje, kaplí kapucínských klášterů, ale navštíví i na veřejná prostranství moravských královských měst během inscenace smutečních velkopátečních procesí.

Přednáší PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D., historik Muzea Novojičínska.

Vstup zdarma.

Doporučujeme rezervaci předem.

 

 

V rámci akce Svatá bolest. Flagelantství v raném novověku pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Registrace

Za účelem povinného vykazování dat vůči Evropské komisi jsou VKOL v rámci projektu sbírány osobní údaje účastníků workshopů. Tyto údaje budou využívány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.