Knihovna je otevřena

Spisovatelé do Knihoven - KLÁRA GOLDSTEIN

19. 2. 2024 17:00 - 18:00
Červený kostel

Klára Goldstein
Básnířka, publicistka, literární historička. Vystudovala bohemistiku na FF UP v Olomouci, zabývá se např. českou meziválečnou poezií nebo osobností a tvorbou Pabla Nerudy a její recepcí v československém prostředí. Autorka sbírek Milíře (Weles, 2016), Kenotaf (Host, 2018), Falkenfrau (Host, 2021), za kterou byla nominována na Magnesii Literu, Deště Maierniggu (Odeon, 2022) a monografie Pokus o nekonečného Nerudu (FF UP, 2019). Příležitostně překládá, věnuje se rovněž redaktorské činnosti. Od roku 2020 přispívá svými sloupky do internetové odnože časopisu Host, H7O. Časopisecky publikovala např. v Hostu, Tvaru, A2, Welesu, Aluzi, iLeGaLitu, Textech, DR ad. Organizuje literární a literárně-hudební večery (Valašské Meziříčí, Olomouc). Její básně byly přeloženy do španělštiny, galicijštiny, angličtiny a polštiny.