Knihovna je otevřena

Sloužil jsem knihám

5. 11. - 30. 11. 2021
Galerie Biblio

Vědecká knihovna v Olomouci má staletou historii. Založení jezuitské knihovny v roce 1566 předznamenalo tradici, již nemá na Moravě příliš mnoho subjektů. Když v roce 1918 vzniklo Československo, stal se správcem a později ředitelem tehdy Studijní knihovny v Olomouci dr. Bohuš Vybíral (1887–1951). V roce 2021 uplynulo 70 let od jeho úmrtí. Při této příležitosti připravila VKOL připomínku této nevšední vědecké, kulturní a manažerské osobnosti v podobě výstavy pod názvem Sloužil jsem knihám.

Výstava rámcově mapuje jeho život, dětství v Hranicích, studia ve Vídni a především jeho výkon ve funkci správce/ředitele Studijní/Universitní knihovny v Olomouci v letech 1918–1948. Kromě panelů o životě či kulturní a vědecké činnosti Bohuše Vybírala nabízí také ukázky archiválií z jeho pozůstalosti a různé publikace jak napsané Bohušem Vybíralem, tak věnované jeho osobě.

Bohuš Vybíral patřil v první polovině 20. století mezi přední iniciátory a spolutvůrce kulturního, vědeckého a společenského života v Olomouci, respektive na celé Moravě. Nepatřil pouze k význačným regionálním osobnostem, ale též byl ve své době jedním z nejvýznamnějších slavistů (především se věnoval Slovinsku) v Československu. Významnou měrou se také podílel na znovuobnovení UP v Olomouci.

Výstava je k vidění v Galerii Biblio do konce listopadu.