Knihovna je zavřena

S RADOMÍREM SURMOU O UMĚNÍ, RESTAUROVÁNÍ…

18. 5. 2023 14:00 - 15:00
Červený kostel

Radomír Surma (* 1968) je přední olomoucký restaurátor, akademický malíř a také poutavý vypravěč. Na besedě, která je součástí Festivalu Červeného kostela, se o tom ostatně můžete přesvědčit sami.

Olomoucké radnici vrátil sluneční hodiny, které obdivují návštěvníci zblízka i zdaleka, je podepsaný pod obnovou nástěnných maleb na fasádách olomouckých domů v Ostružnické a Univerzitní ulici nebo bývalé kapitulní kaple na Klášterním Hradisku. Jeho nejznámějším dílem je však záchrana freskového sálu z 19. století na Základní škole Komenium. Nejen na něj dojde při besedě řeč. V sálu, který škole od 50. let sloužil jako tělocvična a přežil i požár, pokrývají vzácné malby asi 740 metrů čtverečních a vyprávějí mnoho neuvěřitelných příběhů. Díky náročné čtyřleté obnově získala Olomouc unikát, jemuž není v Česku rovno.

Radomír Surma spojil s výtvarným uměním svůj život už v dětství na Lidové škole umění v Olomouci. Po ní následovala Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě a Akademie výtvarných umění v Praze. Záchraně památek se věnuje od roku 1995 a může tak detailně osvětlit náročnost restaurování obrazů na dřevě či plátně,  úskalí nástěnných maleb nebo polychromových soch. Ve volných chvílích se věnuje vlastní výtvarné tvorbě v malbě, kresbě a sochařství.

Besedou provede moderátor Vladimír Hrabal.

 Vstup zdarma.

Doporučujeme rezervaci předem.

 

V rámci všech akcí festivalu Začínáme... pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.