Knihovna je zavřena

Rozdělená země – Olomoucko v husitské době

7. 2. 2024 17:30 - 19:00
Červený kostel

Éru před vypuknutím husitství, které pozměnilo tvář naší země, nazval přední historik "dobou vymknutou z kloubů". Byly porušovány zákony a zvyklosti, existující vazby a vztahy ničeny, dosud nemyslitelné se stávalo běžným. "Dobu vymknutou z kloubů" se pokusíme představit na příkladech z relativně malého teritoria – Olomoucka, na krutém sporu sympatizantů a odpůrců husitů – dosavadních sousedů.

Přednáší doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

Jan Stejskal (* 28. října 1970 Pardubice) je český historik, působící na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého a děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se především na období středověku, na dějiny mnišství a kontakty střední Evropy s renesanční Itálií a Byzancí.

 

Vstup zdarma.

Doporučujeme rezervaci předem.

 

Cyklus přednášek Univerzita v kostele pořádá VKOL ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

 

V rámci akce Rozdělená země – Olomoucko v husitské době pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.