Knihovna je zavřena

Rod Mensdorff-Pouilly – svět aristokracie v Boskovicích i mezi korunovanými hlavami

12. 3. 2024 17:00 - 19:00
Červený kostel

Přednáška přiblíží osudy šlechtického rodu Mensdorff-Pouilly, jejich anabázi z Francie do Čech a na Moravu a sepětí s rody, které v 19. století dosedly na evropské trůny. Život šlechty se rapidně změnil se vznikem Československa a nástupem komunistického režimu, což vyvrcholilo emigrací části rodiny. 

Přednáší doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D., katedra historie FF UP.

V rámci festivalu francouzské kultury Bonjour Olomouc.

Vstup zdarma.

Doporučujeme rezervaci předem.

 

V rámci akce Rod Mensdorff-Pouilly – svět aristokracie v Boskovicích i mezi korunovanými hlavami pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Registrace

Za účelem povinného vykazování dat vůči Evropské komisi jsou VKOL v rámci projektu sbírány osobní údaje účastníků workshopů. Tyto údaje budou využívány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.