Knihovna je otevřena

Očarované světy: Judaismus a univerzum Harryho Pottera

3. 4. 2024 17:30 - 19:00
Červený kostel

Před dvěma a půl dekádami podlehly miliony čtenářů po celém světě kouzlu příběhů Harryho Pottera. Praktiky, jimž bychom mohli přiřknout přízvisko „čarodějné“, nemusíme ovšem hledat jen na stránkách smyšleného vyprávění. Magie má v judaismu velmi dlouhou a silnou tradici a do dnešní doby zastává důležitou roli v některých židovských komunitách. Představíme možné paralely mezi těmito dvěma světy, zejména kategorii boje „dobra“ a „zla“. Nabídneme příklady aspektů židovské magie, které mohly mít vliv na vznik potterovských románů a zodpovíme otázku, zda a jak ovlivnil Harry Potter současné magické myšlení a praxi v rámci moderních židovských komunit.

Přednáší Mgr. Nikola Svobodníková, Theresa Hermann z Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP.

Vstup zdarma.

Doporučujeme rezervaci předem.

 

Cyklus přednášek Univerzita v kostele pořádá VKOL ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

 

V rámci akce Očarované světy: Judaismus a univerzum Harryho Pottera pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.