Knihovna je zavřena

Muzejní noc – prohlídky Červeného kostela

19. 5. 2023 20:00 - 22:00
Červený kostel

Jaký je asi uvnitř? Ta myšlenka víří hlavami nejednoho z nás. Už více než 120 let zdobí Červený kostel jeden z hlavních olomouckých bulvárů, ale dovnitř se za několik posledních dekád dostali jen vyvolení. A ani těm nebylo moc co závidět. Monumentální štíhlá budova byla bezezbytku naplněná knihami v několika patrech. Teď už však je všechno jinak. Začíná nová éra a Červený kostel v celé své kráse ožívá. Přijďte ho prozkoumat na některou z prohlídek, jež jsou součástí Festivalu Červeného kostela ve dnech 17. až 21. května 2023.

Novogotický Červený kostel vznikl v místech zbořených hradeb někdejší bastionové pevnosti v letech 1901 a 1902 podle návrhu stavitele Franze Böhma. Původně nový chrám sloužil německým evangelíkům a po válce ho v roce 1945 převzala Českobratrská církev evangelická. Ta se z něj však mohla těšit jen čtyři roky, než jí ho komunistický režim odebral. Odsvěcený chrám získala Studijní knihovna, která bojovala s nedostatkem místa pro uložení vzácných tisků, a zdobené lavice tak nahradily regály. Původní provizorium vydrželo bezmála šedesát let, teprve potom mohl dostat Červený kostel bohulibější využití.

Jaké? Přijďte se sami přesvědčit, Červený kostel se otvírá lidem.

 

 

V rámci všech akcí festivalu Začínáme... pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.