Má rusínská vyšívanka – Barbora Zavadilová

16. 9. 2020 17:00 - 19:00
sál volného výběru, Bezručova 2

Mladá autorka se pod vlivem vyprávění své milované babičky, pocházející z Podkarpatské Rusi, vydala na tři měsíce putovat za vlastními kořeny. Cestuje po západní Ukrajině a každým krokem poznává bolesti života tohoto regionu, ale také objevuje různorodé krásy přírody a kulturních památek. Záblesky z minulosti nastavují zrcadlo dnešní situaci v zemi, která se ještě stále nevymanila z tradic patriarchální společnosti. Výsledkem je poutavá literární reportáž, jíž protékají vzpomínky z babiččina dětství na Podkarpatí.

 

Komponovaný podvečer bude tvořen promítáním fotografií s nejkrásnějšími místy tohoto kraje a čtením úryvků z knihy Má rusínská vyšívanka.

 

Doporučujeme rezervaci předem. 

V rámci akce Má rusínská vyšívanka pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.