Knihovna je zavřena

Konference Bibliotheca Antiqua 2. den

9. 11. 2022 08:40 - 15:30
Arcidiecézní muzeum Olomouc, Václavské náměstí 4

Ve dnech 8. a 9. 11. 2022 probhěne již 30. ročník konference na téma historických knižních fondů Bibliotheca Antiqua, a to v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea, Václavské nám. 4.

Více o konferenci Bibliotheca Antiqua a programu

Kapacita míst je omezena. Nutná rezervace předem.

 

V rámci konference Bibliotheca Antiqua pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.