Knihovna je zavřena

Komentované prohlídky Červeného kostela

20. 5. 2023 10:00 - 17:00
Červený kostel

PROHLÉDNĚTE SI ČERVENÝ KOSTEL

Jaký je asi uvnitř? Ta myšlenka víří hlavami nejednoho z nás. Už více než 120 let zdobí Červený kostel jeden z hlavních olomouckých bulvárů, ale dovnitř se za několik posledních dekád dostali jen vyvolení. A ani těm nebylo moc co závidět. Monumentální štíhlá budova byla bezezbytku naplněná knihami v několika patrech. Teď už však je všechno jinak. Začíná nová éra a Červený kostel v celé své kráse ožívá. Přijďte ho prozkoumat na některou z prohlídek, jež jsou součástí Festivalu Červeného kostela ve dnech 17. až 21. května 2023.

Novogotický Červený kostel vznikl v místech zbořených hradeb někdejší bastionové pevnosti v letech 1901 a 1902 podle návrhu stavitele Franze Böhma. Původně nový chrám sloužil německým evangelíkům a po válce ho v roce 1945 převzala Českobratrská církev evangelická. Ta se z něj však mohla těšit jen čtyři roky, než jí ho komunistický režim odebral. Odsvěcený chrám získala Studijní knihovna, která bojovala s nedostatkem místa pro uložení vzácných tisků a zdobené lavice nahradily regály. Původní provizorium vydrželo bezmála šedesát let, teprve potom mohl dostat Červený kostel bohulibější využití.

Jaké? Přijďte se sami přesvědčit, Červený kostel se otvírá lidem.

Komentované prohlídky budou probíhat po 30 minutách (10.00, 10.30, 11.00, 11.30...), začínat budou před hlavním vstupem do foyer.

První komentovnaou prohlídku v 10.00 uskuteční architekt a autor projektu přestavby kostela Miroslav Pospíšil.

 

Vstup zdarma.

 

V rámci všech akcí festivalu Začínáme... pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.