Knihovna je otevřena

Komentovaná prohlídka výstavy Marx?

22. 11. 2023 17:00 - 18:00
Červený kostel

Přemýšlíme-li o Karlu Marxovi a jeho díle, musíme vycházet z kontextu 19. století. Marxovo myšlení se vyvíjelo v době budování tzv. gründerského kapitalismu, který s sebou nesl tisíce negativních důsledku. Marxovo myšlení proto dávalo naději pro mnohé, kteří nenalezli důstojné místo ve světě konfrontovaném s průmyslovou revolucí. Výstava pod názvem "Marx? Dílo a pokračovatelé odcizeného učence", již pořádá Vědecká knihovna v Olomouci nemá za cíl obhajovat Marxovo učení nebo řešit aplikaci jeho odkazu během 20. století, nýbrž ukázat, že výklad jeho učení a díla se během dlouhého 19. století odvíjel  ve dvou základních liniích, přičemž zlomovým bodem se stal říjen 1917. Výstava mapuje Marxovy pokračovatele ve středoevropském prostředí (Karl Kautsky, Eduard Bernstein, austromarxisté) či v ruském prostředí (Vladimir Iljič Lenin, Georgij Plechanov, Lev Davidovič Trockij) a především návštěvníkům zpřístupňujě řadu raritních tisků, jež se nenachází ve fondech českých, moravských a slezských knihoven (či pouze výjimečně), k nimiž náleží například první vydání prvního dílu Kapitálu z roku 1867, první vydání Ke kritice politické ekonomie z roku 1859 či Německo-francouzskou ročenku z roku 1844. Komentovanou prohlídkou provedou návštěvníky historici VKOL Lubomír Novotný a Jiří Glonek."