Knihovna je zavřena

Komentovaná prohlídka výstavy Eduard Hölzel a jeho nakladatelství a Olomouc v roce 1894

26. 3. 2024 16:00 - 17:00
Červený kostel

Eduard Hölzel (1817–1885)

Když byl v roce 1844 na olomouckém Horním náměstí otevřen obchod s knihami, uměním a hudebninami, jen málokdo tušil, jak významný krok v historii knižní kultury na Moravě se právě udál. Pražský rodák Eduard Hölzel (1817–1885), majitel tohoto obchodu, se totiž začal vedle prodeje a distribuce knih zabývat i jejich vydáváním. Díky obratné obchodní politice a zejména díky vysoké kvalitě knih z produkce nakladatelství si velmi rychle vydobyl dobré jméno. A to neztratil ani ve Vídni, kam své nakladatelství přeložil a kde věhlasná firma pod jménem svého zakladatele žije a úspěšně funguje dodnes jako Hölzel Verlag.

Komentovaná prohlídka představí v prostorách Červeného kostela Vědecké knihovny v Olomouci obnovenou a rozšířenou výstavu o tomto významném olomouckém nakladateli a podnikateli, jenž přispěl ke kulturnímu dědictví českých zemí i střední Evropy řadou uměleckých i odborných publikací a učebnic. Fondy Vědecké knihovny v Olomouci přitom uchovávají více než 200 publikací z jeho nakladatelství, především odbornou literaturu, učebnice, mapy, litografie i beletrii. Mezi jinými i nejstarší školní atlas v rakouské monarchii z r. 1861. Ten bude i s publikací Olmütz im Jahre 1894 vystaven ve vitríně a bude doprovázet vizuálně atraktivní panelovou výstavu, která připomene 180. výročí založení původního olomouckého nakladatelství Eduard Hölzel.

Výstavou provedou historici VKOL Petra Kubíčková a Lubomír Novotný.

Více o výstavách

Vstup zdarma.

Možnost rezervace předem.

 

V rámci akce Komentovaná prohlídka výstavy Eduard Hölzel a jeho nakladatelství a Olomouc v roce 1894 pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.