Knihovna je zavřena

Jeseničtí lesníci za starého mocnářství

8. 6. 2022 17:00 - 19:00
sál volného výběru, Bezručova 2

Jména jako Franz Geißler, Julius Micklitz, Adolf Wehrberger, Josef Smetaczek či Johann Peschke jsou dnes v oblasti Jeseníků prakticky zcela neznámým pojmem, avšak v dobách, kdy ze stěn shlížela tvář dobrotivého císaře, se jednalo o nanejvýš vážené pány a často také o nadregionálně uznávané odborníky. Všechny tyto lesníky tělem i duší spojovala oddanost svému revíru a zaměstnavateli, zároveň byl ale každý z nich svébytnou, ba mnohdy velice svéráznou osobností. Zasedněme tedy na chvíli za stoly hájoven a loveckých chat, páni fořti již přicházejí…


Přednášející: Mgr. Matěj Matela, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Přednáška se koná v rámci vydání druhého letošního čísla KROKu na téma Les.

V rámci akce Jeseničtí lesníci za starého mocnářství pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.