Knihovna je zavřena

Jak se žije na Haiti

19. 2. 2020 17:00 - 19:00
Přednáškový sál Bezručova 3

Jak se žije na Haiti, přiblíží přednáška Kláry Lőffelmannové, která tuto exotickou zemi v srdci Karibiku navštívila již třikrát. Podíváme se do země, kde více než 70 % lidí žije pod hranicí chudoby (nemají ani 2 dolary na den) a více než 50 % populace je negramotná. Dozvíte se, jak zde probíhá školní výuka nebo které přírodní katastrofy zemi pravidelně sužují.

Přednáška se uskuteční v rámci výstavy VŠECHNY BARVY NADĚJE aneb jak Haiti (ne)přichází o školáky.

V rámci akce Jak se žije na Haiti pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.