Knihovna je zavřena

Jak se podniká udržitelně

5. 6. 2024 17:30 - 19:00
Červený kostel

Během přednášky se zaměříme na podnikatelské koncepty, které se orientují na udržitelnost a odpovědnost ke svému okolí, jako je sociální podnikání nebo podniky v oblasti sdílené a cirkulární ekonomiky.

Přednáší Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D., z katedry ekonomických a manažerských studií FF UP.

Vstup zdarma.

Doporučujeme rezervaci předem.

 

Cyklus přednášek Univerzita v kostele pořádá VKOL ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

 

V rámci akce Jak se podniká udržitelně pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Registrace

Za účelem povinného vykazování dat vůči Evropské komisi jsou VKOL v rámci projektu sbírány osobní údaje účastníků workshopů. Tyto údaje budou využívány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.