Knihovna je zavřena

Historické kořeny konfliktu na Ukrajině

3. 5. 2022 17:00 - 19:00
sál volného výběru, Bezručova 2

24. února 2022 se život každého z nás změnil, vypukla válka v rozsahu, který Evropa nepamatuje téměř 80 let. Při vyhlášení invaze použil Vladimir Putin řadu ahistorických argumentů, které neměly s realitou nic společného. Ruská propaganda navíc již dlouhou dobu zneužívá kontroverzní momenty ukrajinských dějin – např. aktivit banderovců (OUN, UPA), historie je tak doslova v zajetí politiky. Pojďme si tedy říct něco k dějinám Ukrajiny ve 20. století a kontextu současné konfrontace.

Přednášet bude vojenský historik a ukrajinista Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D., z brněnské Univerzity obrany.

Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D., vystudoval obor učitelství historie pro SŠ na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2018 pak na téže univerzitě úspěšně absolvoval doktorské studium studijního oboru historie se zaměřením na české a československé dějiny. V roce 2021 vystudoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity obor veřejná správa. Od roku 2014 licenčně spolupracoval i s Ústavem pro studium totalitních režimů, od roku 2018 spolupracoval s Post Bellum – Paměť národa jako ambasador projektu Příběhy našich sousedů pro oblast Brna a okolí. Od září 2018 je zaměstnancem katedry teorie vojenství na Univerzitě obrany. Věnuje se především soudobým dějinám, problematice střetů banderovců (UPA) s československými bezpečnostními jednotkami a armádou, zneužitím tohoto tématu komunistickou propagandou, ve vztahu k současnému dění i hybridním konfliktům – Ukrajina. Dále se zaměřuje na starší vojenské dějiny, zejména napoleonské války, a v současnosti se také věnuje změnám v československé vojenské správě ve 20. století.

Vstup volný.

Doporučujeme rezervaci předem.

V rámci akce Války, masakry, inkvizice, jejich historické a kulturní obrazy, a co my vlastně s tím? pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.