Knihovna je otevřena

Halštatská Býčí skála. Minulost, přítomnost a budoucnost

11. 11. 2021 17:00 - 19:00
sál volného výběru, Bezručova 2

Přednáška Mgr. Martina Golce, Ph.D., vedoucího archeologického výzkumu v Býčí skále na Blanensku.

Známou moravskou lokalitou je jeskyně Býčí skála v Moravském krasu, byla zkoumána roku 1872 Heinrichem Wankelem. Již 150 let budí vědeckou pozornost a byla opětovně reinterpretována. Její postavení ve výzkumu celé epochy doby halštatské (575‒450 př. Kr.) na Moravě je nezastupitelné. Jde o centrální lokalitu ‒ svatyni/hrobku ‒ s abnormálním zastoupením elit. Její správné pochopení a včlenění mezi další data je klíčové. Metodika jejího výzkumu má dvě složky: 1. revizi doposud publikovaných pramenů, včetně muzejních sbírek; 2. revizní výzkum a následné přírodovědné analýzy. Propojení obou složek vede k reinterpretaci.

Rezervace předem.

Vstup zdarma.

Prosíme návštěvníky, aby se při vstupu na přednášku prokázali potvrzením o negativním výsledku testu, prodělání nemoci covid-19 nebo ukončeném očkování dle platných předpisů. Současně je třeba používat během celé akce respirátory.


Děkujeme za pochopení.

V rámci akce Halštatská Býčí skála. Minulost, přítomnost a budoucnost pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.