Knihovna je zavřena

Germanistika prezentuje: Revize střední Evropy

12. 5. 2022 17:00 - 18:30
sál volného výběru, Bezručova 2

V roce 1986 vydali Erhard Busek a Emil Brix knihu Projekt střední Evropa a po třiceti letech se tito dva „advokáti ideje střední Evropy“ rozhodli zaměřit se tento region ještě jednou, revidovat s odstupem své vize a objevit nové reflexe střední Evropy současné a snad i té budoucí. V knize se velmi erudovaným a zároveň dobře přístupným způsobem diskutují zásadní témata měnící se geopolitické a ekonomické reality našeho kontinentu. Přečteme si diagnózy a prognózy tohoto regionu a objevíme mnoho tušených, ale také nepředpokládaných historických, sociálních, kulturních a politických kontextů. Dojde i na reflexi vztahů mezi střední Evropou a Ruskou federací či Evropskou unií. Kniha vyšla doposud anglicky, polsky a maďarsky.

Ukázku z knihy přečte překladatelka Zuzana Henešová.

Úvodní slovo a vzpomínku na nedávno zesnulého autora Erharda Buseka pronese prof. Ingeborg Fialová.

Knihu vydalo Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o první publikaci z edice Fórum, kterou vydává ve spolupráci Muzeum umění Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci coby rozšiřující součást programu Středoevropského fóra Olomouc.

Kniha bude na akci k zakoupení.

Vstup volný.

 

V rámci akce Germanistika prezentuje: Revize střední Evropy pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.