Knihovna je zavřena

Duše a její mozek nebo mozek a jeho duše?

15. 5. 2024 17:30 - 19:00
Červený kostel

Souvislosti duševní a tělesné oblasti zajímají lidstvo odedávna. Vztah duševního života, mozku a mozkových funkcí je velmi těsný a promítá se do každé oblasti našeho života. Přednáška seznamuje se základními aspekty vývoje a formování mozku a jeho vazby na naši psychiku. Zmiňuje vývojová hlediska, vliv genetického pozadí a vnějších okolností našeho života. Psychika a mozek člověka v kontextu věků od starověku přes baroko až po současnost a dál.

Přednáší MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D., z katedry psychologie FF UP.

Vstup zdarma.

Doporučujeme rezervaci předem.

 

Cyklus přednášek Univerzita v kostele pořádá VKOL ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

 

V rámci akce Duše a její mozek nebo mozek a jeho duše? pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Registrace

Za účelem povinného vykazování dat vůči Evropské komisi jsou VKOL v rámci projektu sbírány osobní údaje účastníků workshopů. Tyto údaje budou využívány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.