Knihovna je zavřena

Dračí hory (Jihoafrická republika)

26. 1. 2023 17:00 - 19:00
sál volného výběru, Bezručova 2

Přechod Dračích hor patří mezi nejkrásnější trekové trasy světa. Třítisícové štíty spadají strmými čedičovými srázy (tzv. escarpmentem) z náhorních plošin království Lesotha do jihoafrického státu KwaZulu-Natal. Domorodý zuluský název hor uKhahlamba znamená v překladu „hradba z kopí“. Přesně tak působily na domorodce rozeklané štíty hor. Trasa přechodu dlouhá 300 km vede často po okraji escarpmentu a poskytuje impozantní výhledy na okolní dramatickou krajinu. Plnily se nám tu všechny trampské i cowboyské sny. Spali jsme v jeskyních, ráno a večer vyli kolem nás sveřepí šakali, nad kolmými stěnami létali orlosupi. Při nádherném východu slunce jsme pozorovali jeden z nejvyšších vodopádů světa Tugela Falls. Čeští geodeti nedávno určili celkovou výšku vodopádu na 983 metrů. Tropické svahy jsou porostlé obrovskými cykasy, aromatické květy lákají motýly a strdimily. Spodní partie Dračích hor jsou tvořeny pískovci, ve kterých přívaly vod vymlely hluboké kaňony, soutěsky, tisíce jeskyní a skalních převisů.  Některé z jeskyní jsou vyzdobeny pravěkými malbami Bushmanů. Nejkrásnější skalní útvary včetně mnoha mostů jsme mohli pozorovat v národním parku Sehlabathebe v Lesothu.  Navzdory své nevšední kráse jsou Dračí hory liduprázdné.  Během první části přechodu jsme v dubnu a květnu za 14 dní na hřebenovce kromě lesotských pastevců, stád polodivokých koní, několika antilop a tlup paviánů potkali jen 7 turistů (z toho dva Brňáky).  Při druhé části v „jarním“ září jsme za 13 dní nepotkali vůbec nikoho, na rozdíl od Krugerova národního parku, kde často počty turistů převyšují počty zvířat.

Těšíme se na setkání v Olomouci.

Kamila Hnyková

Vstup zdarma.

Možnost rezervace předem.

 

V rámci akce Dračí hory (Jihoafrická republika) pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.