Knihovna je zavřena

Dialogy nejen o umění

11. 5. 2022 18:00 - 20:00
kaple Božího Těla, Konvikt, Univerzitní 3

OBSAZENO

Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým srdečně zvou na besedu s akademickým sochařem Otmarem Olivou a výtvarníkem Janem Jemelkou, kteří spolupracovali na řadě zakázek úprav sakrálních prostorů. Moderátorem bude emeritní kurátor MUO Ivo Binder.

Večer se koná ve středu 11. května od 18 hodin v kapli Božího Těla Uměleckého centra UP (Univerzitní 3).

Večerem prostoupí klavírní improvizace talentovaného pianisty Petra Vengláře.

Záštitu akci, která se koná u příležitosti letošního životního jubilea akademického sochaře Otmara Olivy, udělili olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek a primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.

Nutná rezervace předem.

Vstup volný.

Otmar Oliva (* 1952)

Olomoucký rodák Otmar Oliva působí na Velehradě, kde se usadil a založil vlastní ateliér se slévárnou. Svým dílem obohatil také Olomouc, kde je autorsky spjat s fontánou Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra (nádvoří Sarkandrovy kaple) a úpravou liturgického prostoru kaple sv. Anny. Prestižní zakázky získal také v mezinárodním kontextu, pracoval pro papeže sv. Jana Pavla II. (výzdoba kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu) a realizoval výbavu interiéru kostela Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru (ve spolupráci s Janem Jemelkou). V obci Tupesy nedaleko Velehradu byl olomouckým emeritním biskupem olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou odhalen památník sv. Jana Pavla II. jako trvalá upomínka návštěvy tohoto slovanského papeže v roce 1990.

Jan Jemelka (* 1953)

Rodák z Prahy Jan Jemelka, který žije a tvoří v Olomouci-Hodolanech, se zabývá malbou, grafikou, navrhováním vitráží a knižní ilustrací. Od dob studií spolupracuje s Otmarem Olivou. Od roku 1980 vytvořil ve spolupráci se sklářskými dílnami desítky realizací převážně v sakrálních prostorech. V letech 1995-1997 realizoval nové vitráže v kostele Panny Marie Matky Církve v Mariboru ve Slovinsku. Spolupracuje na knižních ilustracích s nakladatelstvím Refugium Velehrad-Roma.

 

Společná realizace v kostele Panny Marie Matky Církve v Mariboru ve Slovinsku z let 1994–1997 (soukromý archiv).

 

V rámci akce Dialogy nejen o umění pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.