Knihovna je zavřena

Den otevřených dveří v depozitáři VKOL

10. 9. 2022 09:00 - 16:00
depozitář VKOL, Tomkova 44, Olomouc-Hejčín

V rámci Dnů evropského dědictví se v sobotu 10. 9. 2022 otevřou dveře depozitáře Vědecké knihovny v Olomouci. Návštěvníci budou moci nahlédnout do knihařské a restaurátorské dílny a vidět „v akci“ skenovacího robota na digitalizační jednotce.

Chybět nebude ani oblíbený knihařský workshop, probíhat v knihařské dílně, kde se budou vyrábět šité deníčky s ražbou a volitelnou lepenou dekorací na přední straně.

Workshop v knihařské dílně bude probíhat od 10 a od 13 hodin.

V rámci akce si budou moci zájemci nechat naskenovat pracovníky digitalizační jednotky svou vlastní mapu, fotografii, pohlednici apod.

Podmínky:

  • musí se jednat o jednolist, max. 2 kusy v max. velikosti A1 (594 × 841 mm),
  • sken bude následně poslán přes uložiště úschovna.cz (je třeba mít e-mailovou adresu).

Součástí Dne otevřených dveří v depozitáři v Hejčíně bude také prezentace z kartografického fondu VKOL pod názvem Evropa na starých mapách. Kartografický fond VKOL patří mezi přední mapové sbírky v České republice, ukrývá tisíce kartografických děl, počínaje 15. stoletím. Mezi nimi řadu unikátů či kuriozit. Vzhledem k předsednictví ČR v Radě EU budou vystaveny právě historické mapy Evropy. Veřejnost bude mít ojedinělou možnost si prohlédnout mapu z roku 1493, díla kartografických velikánů Ortelia a Mercatora či důmyslnou alegorii v podobě mapy Evropy ve tvaru královny.

Prezentace map se koná pod záštitou ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, PhD., v rámci předsednictví ČR v Radě EU.

Otevřeno bude od 9 do 16 hodin, depozitář se nachází na Tomkově ulici 44, Olomouc-Hejčín.

 

Doporučujeme příchod směrem od ulice Ladova, před zatáčkou kolem Gymnázia Olomouc-Hejčín přejít cestu a dále po panelovém chodníku přímo k depozitáři. Zaparkovat lze u České pošty, pobočka Ladova. Depozitář se nachází vedle SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského pro slabozraké.

V rámci akce Den otevřených dveří v depozitáři VKOL pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.