Knihovna je otevřena

Čti Jeseníky – představení knihy

30. 11. 2021 17:00 - 19:00
sál volného výběru, Bezručova 2

Kuriózní příběhy, osobnosti a zajímavosti spjaté s Jeseníky, a to prostřednictvím velkoformátových koláží historických fotografií, nabídne nová unikátní encyklopedie Čti Jeseníky, která vychází koncem listopadu.

Vizí autorského kolektivu zahrnujícího řadu sběratelů a odborníků bylo vytvořit kvalitní obrazovou a informativní encyklopedii inspirující k objevování Jeseníků. Lidem, kteří naslouchají, umožní rekonstruovat to, co nám zde zanechaly předchozí generace. Kniha se nevymyká jen celkovým přístupem k tématu, ale i velkorysým a poněkud netradičním grafickým zpracováním. Přitom však není jen o líbivých a většinou jinde nepublikovaných obrazových materiálech nebo zajímavých příbězích. Jejím cílem je především zlepšit povědomí o tom, co vše naše hory ukrývaly a ukrývají, a vést tak čtenáře k získání hlubšího vztahu k nim.

Velkoformátová kniha (35 × 50 cm, 130 stran, 50 kapitol) je určena celému spektru čtenářů od 12 let a nabízí se i možnost využití ve vzdělávání.

Knihu představí členové autorského týmu Lukáš Abt (autor knihy Atlas jesenických pramenů) a historik VKOL Jiří Glonek (autor knihy Na Jeseníky!).

Více o projektu, autorském týmu a možnosti objednání knihy neleznete zde.

Rezervace předem.

Vstup zdarma.

Prosíme návštěvníky, aby se při vstupu na přednášku prokázali potvrzením o prodělání nemoci covid-19 nebo ukončeném očkování dle platných předpisů.

PCR test je platný pouze v případě, že:
- se jedná o osobu od 12 do 18 let
- se jedná o osobu, která doloží lékařské potvrzení, že se nemůže podrobit očkování
- se jedná o osobu, která právě podstupuje očkování, které není kompletně ukončené
 
Po celou dobu pobytu v knihovně je třeba mít nasazený respirátor.
 
Děkujeme, že dodržujete platná opatření.

 


V rámci akce Čti Jeseníky – představení knihy pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.