Knihovna je zavřena

Co je divné na vakuu? Barokní hledání a odmítání prázdna

13. 3. 2024 17:30 - 19:00
Červený kostel

Jedním z klíčových témat přírodní filosofie (fyziky) v 17. století byla problematika prázdna (vakua). Prázdno podle předchozích teoretických konceptů nemůže existovat, vždyť prázdno je „nic“, přesto se hledají a nacházejí jeho experimentální potvrzení. Proč se vyvíjelo takové úsilí? A proč byly úspěšné experimenty odmítány? Na příkladu vakua se ukazuje, jak a za jakých předpokladů se rodí moderní věda.

Přednáší prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., z katedry filozofie FF UP.

Tomáš Nejeschleba (* 1972) je historikem filosofie a vedoucím katedry filosofie FF UP v Olomouci. Zabývá se především dějinami středověké a renesanční filosofie se zaměřením na recepci renesance v českých zemích a na zrod raně novověké vědy. 

Vstup zdarma.

Doporučujeme rezervaci předem.

 

Cyklus přednášek Univerzita v kostele pořádá VKOL ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

 

V rámci akce Co je divné na vakuu? Barokní hledání a odmítání prázdna pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

 


Registrace

Za účelem povinného vykazování dat vůči Evropské komisi jsou VKOL v rámci projektu sbírány osobní údaje účastníků workshopů. Tyto údaje budou využívány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.