Knihovna je zavřena

Být nablízku

7. 6. - 31. 8. 2021
Galerie Biblio

Výstava fotografií věnovaná službě nemocničních kaplanů.

Snímky vznikaly v lůžkových zdravotnických a sociálních zařízeních po celé České republice a přibližují každodenní práci lidí, kteří se věnují duchovní péči o pacienty. Výstava představuje kolekci dvaceti černobílých snímků, jejichž autorem je fotograf Filip Fojtík. Od července do září 2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě.

Smyslem výstavy je podle jejích slov přiblížit práci nemocničních kaplanů nejen veřejnosti, ale i zdravotníkům, s nimiž v rámci svého působení spolupracují.

Výstavu pořádá Vědecká knihovna, Arcibiskupství olomoucké společně s Institutem JSME BLÍZKO VÁM, Obchodní akademií Přerov pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci s Centrem pro pastoraci nemocných Olomouc.

"Nemocniční kaplan" je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí.

Nabízí svou službu průvodce v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti. Kaplan nemocného přijímá v jeho současném stavu, a to jak fyzických obtíží a psychosociálních problémů, tak v jeho emočních těžkostech a hledání orientace v souvislosti s tím, co nemocný prožívá.

V náročných obdobích nemoci pomáhá hledat naději prostřednictvím osobního zaměření nemocného. Pomocí pastoračního rozhovoru napomáhá nemocnému k přijetí obtíží souvisejících s nemocí a utrpením a k smíření se sebou samým, s druhými lidmi, s Bohem. Vzbuzením důvěry a prostřednictvím empatického naslouchání ztělesňuje lidskou blízkost.