Knihovna je zavřena

SDI - automatizované zpracování dotazů

Pokud jste odborník, který se soustavně zabývá svou problematikou a pravidelně v katalogu ověřujete, zda-li se neobjevila na toto téma nějaká literatura... nebo pouze sledujete produkci určitého autora, či vydavatelství... nebo máte jinou trvalou informační potřebu, kterou uspokojujete průběžně a opakovaně, nezbývalo vám dosud nic jiného, než provádět takové hledání ručně nebo o ně za úplatu požádat informační nebo rešeršní pracovníky. ­

 Nyní je můžete provádět sami automatizovaně prostřednictvím služby SDI. Přihlašte se do katalogu jako Čtenář a nastavte si svůj SDI profil. Další informace na adrese is@vkol.cz