Knihovna je zavřena

Přehled lhůt VKOL

Přehled lhůt VKOL

Doba uložení dokumentů objednaných k prezenčnímu studiu ve studovně vázaných novin a v hlavní studovně

.......

7 otevíracích dnů

Doba uložení rezervovaných dokumentů ve výpůjčním oddělení (takové, které byly v době objednávky půjčené)

.......

6 otevíracích dnů

Doba uložení objednaných dokumentů ve výpůjčním oddělení (takové, které byly v době objednávky volné)

.......

3 otevírací dny

Doba účtování jednotlivých poplatků za nedodržení výpůjční lhůty - 1. upomínka

.......

následující den po stanoveném datu vrácení

Doba účtování jednotlivých poplatků za nedodržení výpůjční lhůty - 2. upomínka

.......

za 7 kalendářních dnů po 1. upomínce

Doba účtování jednotlivých poplatků za nedodržení výpůjční lhůty - 3. upomínka

.......

za 14 kalendářních dnů po 2. upomínce

Doba účtování jednotlivých poplatků za nedodržení výpůjční lhůty - 4. upomínka

.......

za 30 kalendářních dnů po 3. upomínce

Doba účtování jednotlivých poplatků za nedodržení výpůjční lhůty u dokumentů půjčených přes meziknihovní výpůjční službu - 1. upomínka

.......

následující den po stanoveném datu vrácení

Doba účtování jednotlivých poplatků za nedodržení výpůjční lhůty u dokumentů půjčených přes meziknihovní výpůjční službu - 2. upomínka

.......

za 7 kalendářních dnů po 1. upomínce

Doba účtování jednotlivých poplatků za nedodržení výpůjční lhůty u dokumentů půjčených přes meziknihovní výpůjční službu - 3. upomínka

.......

za 14 kalendářních dnů po 2. upomínce

Doba účtování jednotlivých poplatků za nedodržení výpůjční lhůty u dokumentů půjčených přes meziknihovní výpůjční službu - 4. upomínka

.......

za 30 kalendářních dnů po 3. upomínce

Doba účtování jednotlivých poplatků za nedodržení výpůjční lhůty u čteček - 1. upomínka

.......

následující den po stanoveném datu vrácení

Doba účtování jednotlivých poplatků za nedodržení výpůjční lhůty u čteček - další upomínka

.......

každý následující den po 1. upomínce