Knihovna je zavřena

Pravidla půjčování čteček elektronických knih a tabletů ve VKOL

Pravidla půjčování čteček elektronických knih a tabletů ve VKOL

Příloha č. 6­ Knihovního řádu ­

  • Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) a tablety jsou k dispozici k prezenční i absenční výpůjčce v prostorách multimediální studovny. Výpůjčka je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovnického systému, uživatel stvrzuje převzetí čtečky nebo tabletu na výpůjčním potvrzení
  • Čtečky a tablety si mohou půjčovat pouze registrovaní uživatelé knihovny starší 18 let
  • Absenční výpůjčka je uživateli umožněna na základě písemné smlouvy uzavřené mezi knihovnou a uživatelem
  • Výpůjční lhůta je 14 dní. Při pozdním vrácení uživatel zaplatí poplatek dle platného ceníku
  • Čtečky a tablety je možné vracet pouze v multimediální studovně
  • Uživatel je povinen vrátit čtečku či tablet nabité alespoň tak, aby bylo možné ověřit jejich funkčnost
  • Uživatel je povinen dbát na to, aby na čtečce či tabletu nevznikla škoda a aby nedošlo k jejich ztrátě či zcizení
  • Pokud uživatel čtečku nebo tablet poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen v souladu se smlouvou zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů
  • Pokud uživatel poškodí čtečku nebo tablet tak, že nemůže dále sloužit svému účelu nebo je vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou její pořizovací cenu včetně ceny příslušenství
  • Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku nebo tablet třetím osobám