Knihovna je zavřena

Plná moc

Plná moc

Příloha č. 7 Plná moc

 

Zmocnitel............................................................................................., datum narození ............................................

bytem ..............................................

 

zmocňuje

 

zmocněnce.........................................................................................., datum narození .............................................

 

bytem.................................................

 

k vyzvednutí objednaných dokumentů připravených k výpůjčce ve Vědecké knihovně v Olomouci.

 

 

V........................................... dne .................................................

 

 

.........................................................

Zmocnitel