Knihovna je otevřena

Svatý Jan Sarkander

Karel Kavička, Józef Budniak, Jan Graubner, Josef Hrdlička, Halina Szotek
Svatý Jan Sarkander

KAVIČKA, Karel. Svatý Jan Sarkander. Vydání první. Říčky: Flétna, 2020. 494 stran.

17. března 2020 uplynulo 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra. Autorskou a editorskou péčí historika PhDr. Karla Kavičky vychází v nakladatelství Flétna v jubilejním Sarkandrovském roce 2020 obsáhlá monografie o tomto světci, na které se spoluautorsky podílelo více odborníků, například metropolita moravský Mons. Jan Graubner či emeritní biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička. Kniha slovem i obrazem podrobně přibližuje celé sarkandrovské téma, pohnutou dobu na přelomu 16. a 17. století a nevynechává ani citlivé skutečnosti rozdílného pohledu na postavu tohoto světce, které jeho kanonizace v roce 1995 v českém ekumenickém prostředí vyvolala. Kniha také přináší některé dosud málo známé skutečnosti ze světcova života, kupříkladu osvětluje okolnosti jeho sňatku a následného ovdovění, které předcházely jeho kněžské službě.

Zobrazit v katalogu
Zpět na seznam nových titulů