Knihovna je zavřena

STEPS - Skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s poruchami autistického spektra: Manuál k vedení programu a materiál v online podobě

David Havelka
STEPS - Skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s poruchami autistického spektra: Manuál k vedení programu a materiál v online podobě

HAVELKA, David. STEPS: skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s poruchami autistického spektra : manuál k vedení programu. Ilustrace Zuzana ZIKOVÁ. Vydání první. V Praze: Pasparta, 2020. 198 stran.

Pokud je v rodině dítě s hendikepem, v tomto případě s autismem, může dojít k tomu, že se často zapomíná na jeho zdravého sourozence. Minimálně to může dítě takto pociťovat. Zdraví sourozenci jsou v takových případech konfrontováni s celou řadou stresorů, které u nich zvyšují riziko rozvoje duševních obtíží a adaptačních problémů.
Protože se jedná o doposud značně opomíjenou skupinu dětí, je hlavním cílem této publikace představit jednu z možností jejich podpory – program STEPS (Skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s autismem).
Program se zaměřuje na posilování sourozeneckého vztahu, předání vědomostí o autismu a nácvik řešení problémů spojených se životem se sourozencem. Staví na jasném teoretickém podkladě (kognitivně-behaviorální terapie, zážitkově reflektivní učení) a prošel výzkumným zhodnocením, které ukázalo, že vede k pozitivním změnám ve stanovených cílových oblastech. Účastníky i rodiči je pozitivně přijímán.
Kniha je rozdělena na tištěnou a elektronickou část. V tištěné části jsou popsána teoretická východiska, výzkum a zejména konkrétní podoba programu STEPS. Elektronická část pak obsahuje materiály pro praktickou aplikaci programu.
Komplet tak představuje jedinečný nástroj pro odborníky pracující s dětmi (zejména psychology, psychiatry, speciální pedagogy), kteří vedou sourozenecké skupiny nebo o zavedení podobného programu uvažují. Inspiraci v něm však mohou najít i rodiče.

Zobrazit v katalogu
Zpět na seznam nových titulů