Knihovna je zavřena

Edice Smithsonian Contributions

Smithsonian Institution
Edice Smithsonian Contributions

Smithsonian Contributions and Studies Series je edice pravidelně vydávaných publikací Smithsonova institutu pojednávajících o vývoji v různých vědeckých a společenskovědních oblastech, kam Smithsonův institut přispívá.

Smithsonův institut začal tyto uspořádané kompilace vydávat v roce 1848 pod názvem Smithsonian Contributions to Knowledge. V roce 1862 byla edice doplněna o knihy polovičního formátu pod názvem Smithsonian Miscellaneous Collections, dále pak o monografický Bulletin of the United States National Museum v roce 1875 a kompilaci Proceedings of the United States National Museum v roce 1878. Annual Reports (Výroční zprávy) o administrativních a vědeckých úspěších a přírůstcích do sbírek Smithsonového institutu začaly být vydávány v roce 1881. Informace o dárcích a přírůstcích jsou od roku 1993 vydávány samostatně pod názvem Annals of the Smithsonian Institution. V roce 1916 přestala být publikována série Smithsonian Contributions to Knowledge, v roce 1968 pak Smithsonian Miscellaneous Collections a Bulletin of the United States National Museum v roce 1971. Tyto publikace byly nahrazeny množstvím jiných sérií zaměřených na specifické oblasti vědeckých a společenskovědních studií.

Vědecká knihovna má ve svém fondu studie zejména z oboru zoologie, paleobiologie, archeologie a antropologie.
Edici v online katalogu VKOL lze vyhledat po zadání Smithsonian Contributions do vyhledávacího pole.

Zobrazit v katalogu
Zpět na seznam nových titulů