Knihovna je zavřena

Místní knihovna Hrabišín

Středisková knihovna: Šumperk
Zřizovatel: Obec Hrabišín
Adresa: Hrabišín 65, 788 04 Hrabišín
www stránky: http://www.knihovnahrabisin.wz.cz/
www stránky: http://www.hrabisin.cz
Provozní doba: PO 16.00 - 19.00 hod.
Knižní fond: 2 790
Roční přírůstek KF: 60
Čtenáři: 26
Obyvatelé obce: 831
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 824
Registr. poplatek: dospělí 50,- Kč; důchodci 30,- Kč
Sigla knihovny: SUG515
E-mail: knihovna@hrabisin.cz (knihovna)
E-mail: obec@hrabisin.cz (obec)
Telefon: +420583245161 (obec)
Telefon: +420583214588 (MěK Šumperk)