Knihovna je zavřena

Místní knihovna Drahotuše

Středisková knihovna: Hranice
Zřizovatel: Město Hranice
Adresa: Nám. Osvobození 56, 753 61 Drahotuše - Hranice IV
www stránky: https://knihovna-hranice.cz/
Provozní doba: PO, ST 13.00-16.30 hod., PÁ 8.00-11.30, 12.00-16.30 hod.
Knižní fond: 8 719
Roční přírůstek KF: 82 + roční dirkulační soubory výměnného fondu 150
Čtenáři: 75
Obyvatelé obce: 1408
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 12
Evidenční číslo: 5178
Registr. poplatek: dospělí 40,- Kč, děti, studenti, důchodci 30,- Kč
E-mail: knihovna.drahotuse@mkz-hranice.cz (knihovna)
E-mail: mek@mek.hranet.cz (MěK Hranice)
Telefon: +420581601889 (MěK Hranice)