Knihovna je zavřena

Místní knihovna Čelechovice

Středisková knihovna: Brodek u Přerova
Zřizovatel: Obec Čelechovice
Adresa: Čelechovice 38, 751 03 Čelechovice
www stránky: https://www.celechovice.cz/knihovna
Provozní doba: PO 17.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1196
Roční přírůstek KF: 30
Čtenáři: 19
Obyvatelé obce: 122
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 4050
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG586
E-mail: knihovnabr@seznam.cz (knihovna Brodek u Přerova)
E-mail: obec@celechovice.cz (obec)
Telefon: +420581746003 (obec)
Telefon: +420581741508 (knihovna Brodek u Přerova)