Knihovna je otevřena

Místní knihovna Býškovice

Středisková knihovna: Všechovice
Zřizovatel: Obec Býškovice
Adresa: Býškovice 71, 753 53 Všechovice
www stránky: http://www.knihovnabyskovice.wz.cz/
www stránky: http://www.knihovnavsechovice.cz/
Provozní doba: PO 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 1904
Roční přírůstek KF: 30
Čtenáři: 32
Obyvatelé obce: 408
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 3781
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG575
E-mail: knihbysk@tiscali.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnavsechovice.cz (knihovna Všechovice)
E-mail: starosta@byskovice.cz (starosta)
Telefon: +420581621103 (obec)
Telefon: +420581622628 (knihovna Všechovice)